OZTS

Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Lesznie.

Skład Zarządu:
Prezes – Jakub Knasiak
Vice-prezes – Krzysztof Barczak
Skarbnik – Miłosz Matusik
Sekretarz – Marcin Pawlak
Członkowie – Przemysław Kolendowicz, Leszek Maćkowski, Arkadiusz Przybylski, Jarosław Owsianny